z

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

d

Virtual event VS Event!!

ข้อแตกต่างระหว่าง Virtual Event และ Event ปกติ

 

ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะยกระดับเข้าสู่ภาวะของโลกออนไลน์แล้วทั้งสิ้น เนื่องจากยุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยของดิจิทัล ที่อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในชีวิตประจำวัน อีกทั้งตอนนี้โลกของเราก็เรียกได้ว่าเดินทางมาสู่โลกาภิวัตน์แบบเต็มรูปแบบกันแล้ว รวมไปถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันที่กำลังเผชิญ ก็ยิ่งเพิ่มความต้องการทางด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับนวัตกรรมและโลกของอินเทอร์เน็ตมากขึ้นไปอีกเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์

 

อีเว้นท์เสมือนจริงที่เป็นการจำลองภาพบูธเหมือนกับเราได้ไปงานอีเว้นท์จริงๆ CreativeWorld นิยามคำว่า Virtual event ว่าเป็น ‘อีเว้นท์ในโลกเสมือนจริงสำหรับการจัดงาน’ เพราะเป็นเหมือนการจำลองบรรยากาศของงานอีเว้นท์ที่จัดขึ้นจริงๆ แต่ย้ายมาอยู่โลกออนไลน์ หรือจะเรียกว่า Hybrid Event ซึ่งความจริงแล้วสามารถเรียกได้ว่าถูกพัฒนาขึ้นมาจาก Live Streaming รูปแบบปกติสู่รูปแบบการสร้างบรรยากาศเสมือนจริงที่สามารถปรับเปลี่ยรได้ตามที่ต้องการ

การจัดงานอีเว้นท์แม้จะเป็นในรูปแบบเสมือนจริง ก็จำเป็นต้องมีการวัดผลหลังจากวัดจบเพื่อดูเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จ โดยจะวัดจากจำนวนผู้เข้าร่วมชมงานแสดงสินค้าเสมือนจริง หรือร่วมกิจกรรมระหว่างที่มีการจัดงาน และข่าวหรือกระแสที่เกิดขึ้นหลังจากจบอีเว้นท์ว่ามีผลตอบรับดีมากแค่ไหน ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการจัดอีเว้นท์รูปแบบเดิมแล้ว จะเห็นได้ชัดว่า Virtual Event นั้นจะเก็บรวบรวมข้อมูลได้ง่ายและสะดวกกว่ามากเพราะทุกๆการกระทำในโลกออนไลน์ จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ ดังนั้นผู้จัดงานจึงสามารถนำข้อมูลเหล่านั้น ไปใช้วิเคราะห์และปรับปรุงการจัดงานในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น